Kodály nyomdokain

Az ünnepi műsor Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik. A közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak.

A műsor szerkesztése részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A Kodály-művekből közismertté vált népdalok mellett eddig nem hallott hangszeres dallamok is felcsendülnek. A műsorban többek között a Fölszállott a páva, a Galántai táncok, a Marosszéki táncok, a Mátrai képek és a Székelyfonó című Kodály művek népzenei forrásai szólalnak meg.

A felhangzó műsorszámokat a népzenei élet elismert szakemberei, a Zeneakadémia Népzene Tanszékének tanárai állították össze. Azok stílusos megszólaltatását túlnyomó részben a tanárok, valamint néhány a Tanszéken végzett fiatal népzenész közreműködésével hallhatjuk.

Műsor:

  1. Bukovinai hangszeres táncdallamok
  2. Kászoni keservesek és lírai dalok
  3. Zoboralji dudanóták
  4. „Gábor Ignác nótája” – gyergyói keserves és táncdallamok
  5. „Marosszéki táncok” – erdélyi táncdallamok
  6. „A molnáré” – somogyi hosszúfurulya-dallamok
  7. Nagyszalontai dallamok
  8. Hont megyei dudanóták
  9. „Páva variációk” – Páva-dallamok a Kárpát-medencében

Közreműködnek:

Bárdosi Ildikó (ének)

Juhász Zoltán (furulya)

Istvánfi Balázs (duda)

Nyitrai Tamás, Vizeli Balázs (hegedű)

Balogh Kálmán (cimbalom)

Árendás Péter (brácsa, kontra)

Bognár András (nagybőgő)

Jegyek elővételben az  AGORA – Jegyirodában (Március 15. tér 5., Tel.: 20/502-9351, nyitvatartás: H–P 9.00–17.00 és Szo 9.00–13.00) válthatók, valamint online a jegy.agorasavaria.hu oldalon és a koncert előtt a helyszínen. 

 Jegyár: 700Ft,- (Szent Márton-kártya kedvezménnyel 595Ft,-)

ONLINE Jegyvásárlás